• 🪔 વ્યક્તિત્વ વિકાસ

  યુવા માર્ગદર્શન

  ✍🏻 સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદ

  december 2015

  Views: 1130 Comments

  યુવાનની સંપદા યુવાન કોને ગણાય? ૧૫ અને ૩૦ વર્ષના વયજૂથના વ્યક્તિને યુવાન કહેવાય. પરંતુ યુવાન કહેવાને માટેની ઉંમર એક જ શું માપદંડ છે? અલબત્ત જો [...]

 • 🪔 વ્યક્તિત્વ વિકાસ

  અભ્યાસ અવલોકન

  ✍🏻 સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદ

  may 2016

  Views: 1360 Comments

  (ગયા અંકમાં માણસ ઇચ્છે છે કંઈ અને માગે છે કંઈક બીજું - એવી મન : સ્થિતિનું એક દૃષ્ટાંત જોયું, હવે આગળ...) દીવાદાંડી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવા [...]

 • 🪔 વ્યક્તિત્વ વિકાસ

  અભ્યાસ અવલોકન

  ✍🏻 સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદ

  april 2016

  Views: 1280 Comments

  (અનુવાદક : શ્રીમનસુખભાઈ મહેતા) (ગયા અંકમાં અવળે રવાડે ચડેલા યુવાનને આંતરધર્મ લગ્નથી બચાવીને તેને કેવી રીતે અભ્યાસરત બનાવ્યો, એ વાંચ્યુંું, હવે આગળ...) અભ્યાસ અવલોકન ૩ [...]

 • 🪔 વ્યક્તિત્વ વિકાસ

  અભ્યાસ અવલોકન

  ✍🏻 સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદ

  march 2016

  Views: 1590 Comments

  (અનુવાદક : શ્રીમનસુખભાઈ મહેતા) (ગયા અંકમાં અભ્યાસુ યુવાનોએ સ્ત્રીસંગથી દૂર રહીને સંયમ કેળવવો જોઈએ, એ ઉપદેશ પરનું એક દૃષ્ટાંત જોયું, હવે આગળ...) અભ્યાસ અવલોકન ૨ [...]

 • 🪔 વ્યક્તિત્વ વિકાસ

  અભ્યાસ અવલોકન

  ✍🏻 સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદ

  february 2016

  Views: 1170 Comments

  (ગયા અંકમાં યુવાનની સંપદા, બ્રહ્મચર્ય વિશે આપણે વાંચી ગયા, હવે આગળ...) અભ્યાસ અવલોકન ૧ : ‘હું ખૂબ ચિંતિત છું.’ એક કોલેજના વિદ્યાર્થીએ મને એક વખત [...]

 • 🪔 યુવા માર્ગદર્શન

  યુવા માર્ગદર્શન

  ✍🏻 સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદ

  october 2015

  Views: 1370 Comments

  યુવાનો અને શાણપણ યુવાન! કેવો ઉત્તેજક શબ્દ! જ્યારે તમે આ શબ્દ સાંભળો છો ત્યારે તમારા લોહીની નળીઓમાંથી પસાર થતો રોમાંચ અનુભવતા નથી! યુવાન શક્તિ અને [...]

 • 🪔 યુવા માર્ગદર્શન

  યુવાનોને માર્ગદર્શનની જરૂર છે

  ✍🏻 સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદ

  june 2015

  Views: 1800 Comments

  સંપાદકીય નોંધ : બ્રહ્મલીન સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદજી બેલગામ આશ્રમના અધ્યક્ષ હતા. એમણે કન્નડ ભાષામાં લખેલ ‘યુવાશક્તીય રહસ્ય’ના અંગ્રેજી અનુવાદ Youth And Vitality! નો શ્રીમનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ [...]

 • 🪔

  ‘પ્રેરણાનું સ્રોત’

  ✍🏻 સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદ

  may 2015

  Views: 1430 Comments

  સંપાદકીય નોંધ : બેલગામ આશ્રમના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ બ્રહ્મલીન સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદજીના કન્નડ ભાષાના ‘યુવાશક્તીય રહસ્ય’ના અંગ્રેજી અનુવાદ Youth And Vitality! નો શ્રીમનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ [...]

 • 🪔

  વિદ્યાર્થીઓ અને એકાગ્રતા

  ✍🏻 સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદ

  february 2013

  Views: 1820 Comments

  બ્રહ્મલીન સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદજી બેલગામ રામકૃષ્ણ મિશનના સેક્રેટરી હતા. વિદ્યાર્થી જીવનની ઉન્નતિ માટેની એમની મૂળ હિંદી પુસ્તિકા ‘એકાગ્રતા ઔર ધ્યાન’માંથી શ્રીમતી લવણાબેન ધોળકિયાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદનો [...]

 • 🪔

  વિદ્યાર્થીઓ માટે એકાગ્રતાનું રહસ્ય

  ✍🏻 સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદ

  november 2012

  Views: 1340 Comments

  ગતાંકથી આગળ...... વિદ્યાર્થી કેવી રીતે પોતાના મનને અધ્યયનમાં એકાગ્ર કરી શકે : ૧. જે રીતે દરેક યોગીને ધ્યાન કરવા માટે એક સ્થિર તથા ઉચિત રૂપનું [...]

 • 🪔

  વિદ્યાર્થીઓ માટે એકાગ્રતાનું રહસ્ય

  ✍🏻 સ્વામી પુરુષોત્તમાનંદ

  october 2012

  Views: 1000 Comments

  એકાગ્રતામાં જ સફળતાનું બધું રહસ્ય રહેલું છે, આ વાતને સમજી જનાર ખરેખર બુદ્ધિમાન માણસ છે. એકાગ્રતા કેવળ યોગીઓ માટે જ આવશ્યક છે, એમ સમજવું એક [...]