• 🪔

  આપણાં અંગત દુ:ખોને ઓછાં કેવી રીતે કરવાં (૨)

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  June 1992

  Views: 280 Comments

  (બ્રહ્મલીન સ્વામી બુધાનંદજી શ્રીરામકૃષ્ણ સંઘના એક વરિષ્ઠ સંન્યાસી હતા.) હવે એક વાત ખાસ વિચારવા જેવી છે. અને તે એ કે ગમે તેવા મોટા દુ:ખ તરફનું [...]

 • 🪔 ચારિત્ર્ય વિકાસ

  ચારિત્ર્ય-નિર્માણ કેવી રીતે કરવું?

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  August 2000

  Views: 320 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) સુનિયંત્રિત જીવન - ચારિત્ર્યનું રહસ્ય બેશક, આપણે માનવીય વિચારધારામાંથી પ્રાપ્ત થયેલા મહાનતમ ભાવો કે જે ખુલ્લા અને અસીમ છે, તેના પર ચર્ચા કરી. [...]

 • 🪔 ચારિત્ર્ય વિકાસ

  ચારિત્ર્ય-નિર્માણ કેવી રીતે કરવું?

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  July 2000

  Views: 570 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) ૬. ચારિત્ર્ય-નિર્માણ કેવી રીતે કરવું? કોણ એવું ન ઇચ્છે કે આવી બાબતો એમના જીવનમાં ન બને? અને આપણે પણ જો એવું જ ઇચ્છીએ [...]

 • 🪔 ચારિત્ર્ય વિકાસ

  ચારિત્ર્ય-નિર્માણ કેવી રીતે કરવું?

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  June 2000

  Views: 370 Comments

  સ્વામી બુધાનંદ કૃત આ લેખ રામકૃષ્ણ સંઘના અંગ્રેજી માસિક ‘પ્રબુદ્ધ ભારત’ના ડિસેમ્બર ૧૯૬૯ના અંકમાં સંપાદકીય લેખરૂપે પ્રગટ થયો હતો. ત્યારબાદ સુધારા વધારા કરીને ૧૯૮૩ના મે [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  આપણાં અંગત દુઃખોને ઓછાં કેવી રીતે કરવાં

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  august 2020

  Views: 1710 Comments

  ગતાંકથી આગળ.... શ્રીકૃષ્ણ ફરી કહે છે કે, યોગ એટલે સંપૂર્ણ શાંતિ, ચતુરાઈભર્યું એ કામ છે. સંયમી અને સમતુલિત જીવન છે. શ્રીકૃષ્ણ તેને જ યોગ કહે [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  આપણાં અંગત દુઃખોને ઓછાં કેવી રીતે કરવાં

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  july 2020

  Views: 1730 Comments

  પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યનો ઉદ્ભવ થયો ત્યારથી દુ :ખ તેની સાથે જ છે. આજે પણ તે બધાની સાથે છે. કેટલીક વખત આપણને શરૂઆતમાં ન ગમતી ચીજ [...]

 • 🪔 ચિંતન

  ક્રોધ પર વિજય

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  august 2018

  Views: 1730 Comments

  સ્વામી વિવેકાનંદ પોતાના ‘રાજયોગ’માં કહે છે : જે ચિત્તવૃત્તિઓ સ્થૂળ છે, તેમને આપણે સમજીને અનુભવી શકીએ; તેમના પર કાબૂ વધુ સહેલાઈથી મેળવી શકાય, પણ વધારે [...]

 • 🪔 ચિંતન

  ક્રોધ પર વિજય

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  june 2018

  Views: 1860 Comments

  ઊલટા વિચારોની પદ્ધતિ યોગની વ્યાખ્યા કરતાં પતંજલિ ‘ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ’ વિચારતરંગોના નિયંત્રણને યોગ કહે છે. એમના મત પ્રમાણે જ્યારે આપણે ક્રોધ પરના નિયંત્રણની વાત કરીએ છીએ, [...]

 • 🪔 ચિંતન

  ક્રોધ પર વિજય

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  april 2018

  Views: 1620 Comments

  યોગ દ્વારા ક્રોધને વશ કરવો પતંજલિએ સાધકને મુક્તિ અપાવવાના હેતુથી જ પોતાના ‘યોગદર્શન’ની રચના કરી છે. હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થઈ શકે કે ક્રોધ પર [...]

 • 🪔 ચિંતન

  ક્રોધ પર વિજય

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  february 2018

  Views: 1570 Comments

  ડિસેમ્બરથી આગળ.... ક્રોધનો ઉપચાર આપણને જોવા મળે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિનાં સ્વભાવ, આચરણ અને વ્યવહારમાં ક્રોધની પ્રબળતા એ વાતનું સૂચક છે કે રજોગુણ એનો [...]

 • 🪔 ચિંતન

  ક્રોધ પર વિજય

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  december 2017

  Views: 1440 Comments

  શ્રીમદ્ ભાગવતમાં આ બોધપાઠ છે - ‘જિતં સર્વં જિતે રસે- જીભનો લોભ નિયંત્રણમાં આવી જાય પછી બાકીની બધી ઇંદ્રિયો નિયંત્રણમાં આવી જાય છે.’ સ્વામી તુરીયાનંદજી [...]

 • 🪔 સંકલિત વ્યક્તિત્વ

  યુવકો માટેની તાતી જરૂરિયાત - ૨

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  november 2014

  Views: 1300 Comments

  (સપ્ટેમ્બરથી આગળ...) સંકલિત વ્યક્તિત્વવાળા થવું એ જીવનમાં એટલું બધું મહત્ત્વનું છે કે તેના વિના જીવવું એ જરાય ન જીવવાથી પણ વધારે ખરાબ બની જશે. સંકલિત [...]

 • 🪔 સંકલિત વ્યક્તિત્વ

  યુવકો માટેની તાતી જરૂરિયાત - ૧

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  september 2014

  Views: 1490 Comments

  સ્વામી બુધાનંદ (૧૯૧૭-૧૯૮૩) રામકૃષ્ણ સંઘના સંન્યાસી હતા. તેઓ ખૂબ સારા લેખક હતા. તેમણે અમેરિકાનાં સંયુક્ત રાજ્યોમાં વેદાંતનો પ્રચાર કર્યો હતો. તેમણે લખેલાં The Saving Challenges [...]

 • 🪔

  ક્રોધ પર વિજય

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  july 2013

  Views: 1140 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) ‘લોક અને પરલોકમાં મોટંુ નુકશાન કરવાની ક્ષમતા ધરાવનાર આ ક્રોધ એક સજ્જન વ્યક્તિના મનમાં કેવી રીતે સ્થાન મેળવી શકે છે ?’ આ પ્રકારની [...]

 • 🪔

  ક્રોધ પર વિજય

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  june 2013

  Views: 2680 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) આસુરી સંપત્તિઓ સાથે જન્મ લેનારામાં પાખંડ, અહંકાર, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા અને અવિવેક પ્રબળ માત્રામાં હોય છે. अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः। [...]

 • 🪔

  ક્રોધ પર વિજય

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  may 2013

  Views: 1370 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) ક્રોધ પર નિયંત્રણ મેળવવાની ઇચ્છા ક્રોધની કેટલીક પરિભાષાઓ પર ચર્ચા અને એનાં ભયંકર માઠાં પરિણામોનું સર્વેક્ષણ કર્યા પછી આપણે પૂછી શકીએ છીએ, ‘વસ્તુત [...]

 • 🪔

  ક્રોધ પર વિજય

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  march 2013

  Views: 1120 Comments

  શું ક્રોધની કોઈ ઉજ્જવળ બાજુ છે? આ બધું હોવા છતાં કેટલાક એવા લોકો પણ છે કે જે સંભવત : ક્રોધને એટલો ઉપયોગી માને છે કે [...]

 • 🪔

  ક્રોધ પર વિજય

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  february 2013

  Views: 1510 Comments

  રામકૃષ્ણ સંઘના વરિષ્ઠ સંન્યાસી અને દિલ્હી કેન્દ્રના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ બ્ર. સ્વામી બુધાનંદજીએ ૧૯૮૨માં રામકૃષ્ણ મિશનના દિલ્હી કેન્દ્રમાં અંગ્રેજીમાં આપેલ વ્યાખ્યાનમાળાનો સ્વામી વિદેહાત્માનંદજીએ કરેલ હિંદી અનુવાદનો [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  અંધારામાં અથડાતાં વિશ્વનું તારકબળ-ત્યાગ અને સેવા

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  December 2012

  Views: 1340 Comments

  રામકૃષ્ણમઠ, દિલ્હીના પૂર્વાધ્યક્ષ વરિષ્ઠ સંન્યાસી સ્વામી બુધાનંદજી મહારાજનો ૧૯૫૦, ડિસેમ્બરમાં વેદાંત કેસરીમાં પ્રકાશિત થયેલ મૂળ અંગ્રેજી લેખનો શ્રીમનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત છે. [...]

 • 🪔

  દૈનિક જીવનમાં શાંતિ મેળવવા માટે વ્યવહારુ સૂચનો

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  April 1997

  Views: 800 Comments

  બ્રહ્મલીન સ્વામી બુધાનંદજી રામકૃષ્ણ સંઘના વરિષ્ઠ સંન્યાસી હતા. તેમનાં પુસ્તકો - ‘Mind and Its Control’ (મન: તેનો નિગ્રહ), ‘Will Power & Its Development’, ‘How to [...]

 • 🪔

  આપણાં અંગત દુઃખોને ઓછાં કેવી રીતે કરવાં

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  May 1992

  Views: 1110 Comments

  (1) [બ્રહ્મલીન સ્વામી બુધાનંદજી રામકૃષ્ણ સંઘના એક વરિષ્ઠ સંન્યાસી હતા.] પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યનો ઉદ્ભવ થયો ત્યારથી દુ:ખ તેની સાથે જ છે. આજે પણ તે બધાની [...]

 • 🪔

  શાંતિ-પ્રાપ્તિના ઉપાયો (4)

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  september 1989

  Views: 2160 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) તેમ છતાં, આપણામાંના ઘણાને લાગે છે કે, મનની શાંતિ માટે આવી લાંબી શરતો પાળવાનું ફાવશે નહિ. એક જ એવો નિયમ હોય તો પાળીએ, [...]

 • 🪔

  શાંતિ-પ્રાપ્તિના ઉપાયો (3)

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  august 1989

  Views: 2390 Comments

  [બ્રહ્મલીન સ્વામી બુધાનંદજીનો લેખ ‘Attainment of Peace’ અંગ્રેજી માસિક પત્રિકા ‘પ્રબુદ્ધ ભારત’ (સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર, 1976)માં પ્રકાશિત થયો હતો. શ્રી ગણપતરામ હ. વ્યાસે કરેલ ભાષાંતરનો [...]

 • 🪔

  શાંતિ-પ્રાપ્તિની ઉપાયો (2)

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  july 1989

  Views: 2120 Comments

  [બ્રહ્મલીન સ્વામી બુધાનંદજીનો લેખ ‘Attainment of Peace’ અંગ્રેજી માસિક પત્રિકા ‘પ્રબુદ્ધ ભારત (સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર, 1976)માં પ્રકાશિત થયો હતો. શ્રી ગણપતરામ હ. વ્યાસે કરેલ ભાષાંતરનો [...]

 • 🪔

  શાંતિ-પ્રાપ્તિના ઉપાયો (1)

  ✍🏻 સ્વામી બુધાનંદ

  june 1989

  Views: 2450 Comments

  [સપ્ટેમ્બર અને ઑક્ટોબર 1976ના પ્રબુદ્ધ ભારત (અંગ્રેજી માસિક)માં પ્રસિદ્ધ થએલા બ્રહ્મલીન સ્વામી બુધાનંદજીના લેખ “Attainment of Peace”નો ગુજરાતી અનુવાદ અહીં આપવામાં આવે છે – અનુવાદક [...]