• 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણદેવની અમૃતવાણી

  કર્મ તથા નિષ્કામ કર્મ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  December 2000

  Views: 180 Comments

  ૮૨૯. મનુષ્યમાં શુદ્ધ સત્ત્વ જાગે ત્યારે, એ કેવળ ઈશ્વરનું જ ધ્યાન કરે અને, બીજા કોઈ કાર્યમાં એને આનંદ ન આવે. પૂર્વ કર્મને લઈને કેટલાક લોકો [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણદેવની અમૃતવાણી

  નિષ્કામ કર્મ અને સેવા એ જ પૂજા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  October-November 2000

  Views: 120 Comments

  ૮૨૪. એક દહાડો શ્રીરામકૃષ્ણ શ્રીગૌરાંગના સંપ્રદાયને નીચેના શબ્દોમાં સમજાવી રહ્યા હતાઃ ‘ઈશ્વરના નામમાં આનંદ, સૌ જીવો માટે જીવંત સહાનુભૂતિ અને, ભક્તોની સેવા - આ ત્રણ [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણદેવની અમૃતવાણી

  અહંકારના અનિષ્ટો

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  September 2000

  Views: 220 Comments

  ૧૦૫. ઊંચી જમીન પર કદી વરસાદનું પાણી રહે નહીં. એ નીચી સપાટીએ વહી જાય. એ જ રીતે ઈશ્વરની કૃપા નમ્ર લોકોનાં હૃદયમાં રહે પણ, અભિમાની [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણદેવની અમૃતવાણી

  અહંકારના અનિષ્ટો

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  August 2000

  Views: 150 Comments

  ૯૯. આખા જગતને સૂર્ય ગરમી અને પ્રકાશ આપી શકે છે. પણ વાદળાં એનાં કિરણો આડાં આવે ત્યારે એ એમ કરી શક્તો નથી. એ જ રીતે, [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણદેવની અમૃતવાણી

  સાચો ધર્મગુરુ કોણ હોઈ શકે?

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  July 2000

  Views: 160 Comments

  ૧૭૬. સમ્યક્ જ્ઞાનનો પ્રકાશ જેને લાધ્યો છે તે જ સાચો ગુરુ છે. ૧૭૭. ઘણા લોકોએ બરફ વિશે સાંભળ્યું છે પણ બરફ જોયો નથી તે રીતે, [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણદેવની અમૃતવાણી

  કાંચન અને સાધક

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  June 2000

  Views: 160 Comments

  ૯૨. પૈસો ખૂબ મોટી ઉપાધિ છે. માણસ પાસે પૈસો આવે કે તરત એનામાં પરિવર્તન આવે છે. એક ખૂબ વિનયી અને નમ્ર સ્વભાવનો બ્રાહ્મણ અગાઉ અવાર-નવાર [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણદેવની અમૃતવાણી

  કાંચન અને સાધક

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  May 2000

  Views: 200 Comments

  ૮૮. સાપ ઝેરી પ્રાણી છે. એમને પકડવાનો પ્રયાસ કરો તો એ તમને કરડે. પણ એની પર મંત્રેલી ધૂળ નાખતાં આવડતું હોય તો, સાપ પકડવો આસાન [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણદેવની અમૃતવાણી

  વિષયાસક્તિ કઈ રીતે વશ કરી શકાય?

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  April 2000

  Views: 110 Comments

  ૮૩. ઝેરી સર્પો ખૂબ હોય તેવા ઘરમાં રહેનારે સદા જાગ્રત રહેવું જોઈએ તે રીતે, કામકાંચનથી ભરેલા સંસારમાં રહેનાર સૌએ સદા જાગ્રત રહેવું જોઈએ. ૮૪. સાપને [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણદેવની અમૃતવાણી

  શ્રીરામકૃષ્ણદેવની અમૃતવાણી

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  October 1991

  Views: 60 Comments

  બધા ધર્મોની એકતા ૧. જેમ ગેસનો પ્રકાશ એક ઠેકાણેથી આવીને ગામમાં જુદે જુદે ઠેકાણે જુદા જુદા રૂપમાં મળે છે તેમ જુદા જુદા દેશ અને જુદી [...]

 • 🪔 સમન્વય

  બધા ધર્મોની એકતા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ

  March 1998

  Views: 490 Comments

  ૧. જેમ ગૅસનો પ્રકાશ એક ઠેકાણેથી આવીને ગામમાં જુદે જુદે ઠેકાણે જુદા જુદા રૂપમાં મળે છે તેમ જુદા જુદા દેશ અને જુદી જુદી જાતના ધર્મગુરુ [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  અમૃતવાણી

  ✍🏻

  June 1996

  Views: 1120 Comments

  સંસાર જાણે કે પાણી અને મન જાણે કે દૂધ. દૂધને જો પાણીમાં નાખો તો દૂધ પાણી મળીને એક થઈ જાય, ચોખ્ખું દૂધ મળે નહિ. પણ [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  માયા અહંકાર તરીકે

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  December 2021

  Views: 1540 Comments

  અહંકાર જીતવો કઠણ ઊંચી જમીન પર કદી વરસાદનું પાણી રહે નહીં. એ નીચી સપાટીએ વહી જાય. એ જ રીતે ઈશ્વરની કૃપા નમ્ર લોકોનાં હૃદયમાં રહે [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  શોકમાં ડૂબી ન જાવ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  November 2021

  Views: 1200 Comments

  ‘અહા! પુત્રશોક જેવી બીજી કઈ જ્વાળા છે? આ ખોળિયામાંથી નીકળે છે ને? ખોળિયા સાથેનો સંબંધ - જેટલા દિવસ શરીર રહે તેટલા દિવસ રહે.’ ‘અક્ષય મરી [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  માયા અહંકાર તરીકે

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  November 2021

  Views: 1480 Comments

  અહંકારનાં અનિષ્ટો આખા જગતને સૂર્ય ગરમી અને પ્રકાશ આપી શકે છે. પણ એનાં કિરણો આડાં વાદળાં આવે ત્યારે એ એમ કરી શકતો નથી. એ જ [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  કામિની-કાંચન તરીકે માયા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  October 2021

  Views: 1530 Comments

  કાંચન અને સાધક પૈસાને ખાતર સ્વીકારેલી નોકરી માણસનું કેવું અધઃપતન નોતરે છે તે વિશે વાત કરતાં ઠાકુરે એક જુવાન શિષ્ય વિશે કહ્યું, ‘એનો ચહેરો ઝાંખો [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  કામિની-કાંચન તરીકે માયા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  September 2021

  Views: 1120 Comments

  વિષયાસક્તિ કઈ રીતે વશ કરી શકાય ? તીવ્ર વૈરાગ્ય દ્વારા એક વાર પ્રભુને પામ્યા પછી, કામ માટેની આસક્તિ દૂર થઈ જાય છે અને, પછી એ [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  કામિની-કાંચન તરીકે માયા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  August 2021

  Views: 1320 Comments

  વિષયાસક્તિ કઈ રીતે વશ કરી શકાય ? એક વાર એક શિષ્યે વાસના પર વિજય કેવી રીતે મેળવવો એ વિશે ઠાકુરને પૂછ્યુંઃ ‘આખો દિવસ હું ધર્મચિંતન [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  કામિની-કાંચન તરીકે માયા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  july 2021

  Views: 1170 Comments

  વિષય-વાસના અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ ઈશ્વરને પામવા ઇચ્છનારે કે, ભક્તિ સાધના કરનારે કામકાંચનની જાળથી જાતને બચાવવી જોઈએ, નહીં તો તેઓ કદી પૂર્ણતા પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે. [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  કામિની-કાંચન તરીકે માયા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  june 2021

  Views: 1530 Comments

  વિષય વાસનાનું બંધન માયા એટલે શું ? આધ્યાત્મિક વિકાસના માર્ગમાં અડચણરૂપ થનાર કામ એટલે માયા. કામિની જ માયા છે જે બધાંનો કોળિયો કરી જાય છે. [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  માયા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  may 2021

  Views: 1230 Comments

  મોહમાં નાખનારી, અવિદ્યા માયા સિંહનું મહોરું પહેરેલો હરિ ખરે જ, ભયંકર લાગે છે. એની નાની બહેન રમતી હોય ત્યાં જઈ જોરથી એ ગર્જના કરે છે. [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  માયા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  april 2021

  Views: 1710 Comments

  મોહમાં નાખનારી, અવિદ્યા માયા દક્ષિણેશ્વરની એક ઓરડીમાં એક સાધુ થોડા સમય માટે રહેતો હતો. એ કોઈની સાથે વાત કરતો નહીં અને આખો દિવસ પ્રભુના ધ્યાનમાં [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  માયા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  march 2021

  Views: 1650 Comments

  બ્રહ્મની વૈશ્વિક શક્તિ માયા માયા અને બ્રહ્મનો સંબંધ ગતિમાન અને ગૂંચળું વળીને પડેલા સાપ જેવો છે. ગતિમાન શક્તિ તે માયા; અવ્યક્ત શાંત શક્તિ તે બ્રહ્મ. [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  મૃત્યુ અને પુનર્જન્મ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  february 2021

  Views: 1940 Comments

  ભક્તિને અભાવે માણસ આટલી પીડા સહન કરે છે. એટલે, જીવનની છેલ્લી ઘડીએ મનમાં ભગવાનનો વિચાર જાગે તેમ વર્તવું જોઈએ. ભક્તિનો અભ્યાસ એ તેનો ઉપાય. જો [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  બંધનમાં માનવી

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  January 2021

  Views: 1140 Comments

  બ્રાહ્મણનો દીકરો જન્મે તો બ્રાહ્મણ જ છે; પણ, આવા કેટલાક બ્રાહ્મણપુત્રો મોટા પંડિતો બને છે, કેટલાક પુરોહિતો બને છે, કેટલાક રસોઇયા બને છે અને હજીયે [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  બંધનમાં માનવી

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  December 2020

  Views: 1410 Comments

  નદીમાં જાળ નાખીને એક માછીમારે ખૂબ માછલાં પકડ્યાં. તેમાંનાં કેટલાંક એ જાળમાં શાંત અને સ્થિર પડ્યાં રહ્યાં અને, તેમાંથી છટકવા જરાય કોશિશ ન કરી. બીજાં [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ઈશ્વરપ્રાપ્તિના અનંત પથ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  november 2020

  Views: 1150 Comments

  સામાન્ય રીતે કહીએ તો યોગના ત્રણ પ્રકાર : જ્ઞાન-યોગ, કર્મ-યોગ અને ભક્તિ-યોગ. 'જ્ઞાન-યોગ: જ્ઞાની બ્રહ્મને જાણવા માટે 'નેતિ નેતિ' એમ વિચાર કરે; બ્રહ્મ સત્ય જગત [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  બંધનમાં માનવી

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  october 2020

  Views: 1310 Comments

  જીવ વાસ્તવમાં સનાતન છે, સચ્ચિદાનંદ છે. અહંકારને લઈને એ અનેક ઉપાધિઓથી બંધાયો છે અને પોતાના સત્ય સ્વરૂપને વીસરી ગયો છે. દરેક ઉપાધિના વધારા સાથે જીવનું [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  જીવ-શિવ ભેદ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  september 2020

  Views: 1090 Comments

  પાણી અને તેના ઉપરનો પરપોટો એક જ છે. પરપોટો પાણીમાંથી જન્મે છે, એની ઉપર તરે છે અને અંતે એમાં જ લીન થઈ જાય છે. એ [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  માનવીનું સાચું સ્વરૂપ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  august 2020

  Views: 1250 Comments

  એકડાની પાછળ મીંડાં લગાડીને એનું મૂલ્ય ચાહે તેટલું વધારી શકાય છે; પણ એ એકડો ઉડાડી નાખો તો, એ મીંડાંની કશી કીમત નથી. એ જ રીતે, [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ઈશ્વરદર્શનની આકાંક્ષા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  july 2020

  Views: 1140 Comments

  શું બધા મનુષ્યો પ્રભુનું દર્શન કરી શકશે ? કોઈને પણ આખો દિવસ ભૂખ્યા નહીં રહેવું પડે; કેટલાક સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે ખાવાનું પામે છે, કેટલાક બપોરે, [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ઈશ્વર-દર્શન કેવી રીતે થાય ?

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  june 2020

  Views: 1170 Comments

  વિજય - ઈશ્વર-દર્શન કેવી રીતે થાય ? શ્રીરામકૃષ્ણ - ચિત્તશુદ્ધિ થયા વિના ન થાય. કામ-કાંચનથી મન મલિન થઈ રહ્યું છે, મનમાં મેલ જામ્યો છે. સોય [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  પ્રભુને પામવા સાધના આવશ્યક

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  may 2020

  Views: 1310 Comments

  અનાજના મોટા કોઠારોમાં, દરવાજા પાસે જ ઉંદર પકડવાનાં ઉંદરિયાં રાખવામાં આવે છે. તેમાં મમરા મૂકવામાં આવે છે, એટલે ઉંદરો કોઠારમાં રાખેલા ચોખાનો સ્વાદ ભૂલી જઈને [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  પહેલાં પ્રભુને પામો

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  april 2020

  Views: 1150 Comments

  એકને જાણો અને તમે બધું જાણી શકશો. એકડાની જમણી બાજુએ મૂકેલાં મીંડાંનું મૂલ્ય સેંકડો અને હજારોમાં થાય છે પણ, એ એકડાને ઉઠાવી લો તો, એ [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  જીવના પ્રકાર

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  march 2020

  Views: 1790 Comments

  જીવોના ચાર પ્રકાર : બદ્ધજીવ, મુમુક્ષુજીવ, મુક્તજીવ અને નિત્યજીવ. ‘નિત્યજીવ - જેવા કે નારદ વગેરે. તેઓ સંસારમાં રહે જીવોના કલ્યાણ માટે, જીવોને ઉપદેશ આપવા સારુ. [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  સંસારમાં નિર્લિપ્તભાવે ભક્તિ કરો

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  february 2020

  Views: 1490 Comments

  ‘જે સંસારી ઈશ્વરનાં ચરણકમલમાં ભક્તિ રાખીને સંસાર કરે, એ ધન્ય ! એ વીરપુરુષ ! જેમ કે એક જણના માથા પર બે મણનો બોજો છે, વરઘોડો [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  જેવી ભાવના તેવી સિદ્ધિ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  january 2020

  Views: 1440 Comments

  રાતે આકાશમાં તમને અનેક તારાઓ દેખાય છે, પણ સૂરજ ઊગે પછી એ દેખાતા નથી. તો શું તમે એમ કહેશો કે, દિવસે આકાશમાં તારા નથી હોતા [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ઈશ્વરનાં વિવિધ રૂપ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  december 2019

  Views: 1350 Comments

  ઈશ્વર વિવિધ રૂપે દેખાય છે  કોઈક વાર મનુષ્યરૂપે તો કોઈ વાર ચિન્મયરૂપે. પણ દિવ્ય રૂપોમાં શ્રદ્ધા જોઈએ. સચ્ચિદાનંદરૂપ કેવું છે એ કોઈ કહી શકે [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  પરોપકાર

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  november 2019

  Views: 1410 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ (બંકિમને) - દયા ! પરોપકાર ! તમારી ત્રેવડ શી કે તમે જગત પર ઉપકાર કરો ? માણસનો આટલો આટલો રુવાબ !... ‘સંન્યાસીએ કામિની-કાંચન તજવાં [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  આત્મજાગૃતિ પછીની અવસ્થા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  august 2019

  Views: 1890 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ - જેમને આત્મજાગૃતિ થઈ છે, જેમને ઈશ્વર જ સત્ અને બીજું બધું અસત્, અનિત્ય, એવો બોધ થઈ ગયો છે તેમનો એક પ્રકારનો જુદો જ [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  દક્ષિણેશ્વરે ફલહારિણી-પૂજા

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  june 2019

  Views: 1020 Comments

  આજ જેઠ વદ ચૌદશ, સાવિત્રી-ચૌદશ, સાથે જ અમાસ અને ફલહારિણી પૂજા. ઠાકુર શ્રીરામકૃષ્ણ દક્ષિણેશ્વરના કાલીમંદિરમાં પોતાના ઓરડામાં બેઠા છે. ભક્તો તેમનાં દર્શન કરવા આવતા જાય [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  જગતના અરણ્યમાં

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  april 2019

  Views: 970 Comments

  એક ધનવાન માણસ વનને રસ્તે થઈને જતો હતો. એટલામાં ત્રણ લૂંટારાઓએ આવીને તેને ઘેરી લઈ તેનું સર્વસ્વ લૂંટી લીધું. બધું લૂંટી લીધા પછી એક લૂંટારો [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  નિત્યસિદ્ધ વિવેકાનંદ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  january 2019

  Views: 1570 Comments

  એક ઓગણીસેક વરસની ઉંમરના યુવાનને ઉદૃેશીને અને તેની સામે જોઈને ઠાકુર જાણે કે ખૂબ આનંદિત થઈને ઘણીયે વાતો કરી રહ્યા હતા. એ યુવાનનું નામ નરેન્દ્ર. [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  નરેન્દ્ર અખંડનું સ્થાન

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  november 2018

  Views: 1090 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ (હસીને) - એનો મર્દનો ભાવ (પુરુષ-ભાવ) અને મારો માદાભાવ (પ્રકૃતિ-ભાવ). નરેન્દ્રનું ઊંચું સ્થાન, અખંડનું સ્થાન. ... ઠાકુર ભાવપૂર્ણ થઈને નીચે ઊતરી આવીને નરેન્દ્રની પાસે [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  શ્રી વૃંદાવન દર્શન

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  september 2018

  Views: 1350 Comments

  તીર્થમાં ઈશ્વરીય ભાવનું ઉદ્દીપન થાય ખરું. મથુરબાબુની સાથે વૃંદાવન ગયો.... કાલીયદમન ઘાટ જોતાંવેંત ઉદ્દીપન થતું, હું વિહ્વળ થઈ જતો. હૃદય મને યમુનાને ઘાટે નાના બાળકની [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ગુરુ એક સચ્ચિદાનંદ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  july 2018

  Views: 1040 Comments

  સહુ આનંદ કરી રહ્યા છે. ઠાકુર કેશવને કહે છે, ‘તમે સ્વભાવ જોઈને શિષ્ય કરો નહિ, એટલે આમ તમારો સમાજ ભાંગી જાય. માણસો દેખાય બધા એકસરખા, [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  માનવીનું સાચું સ્વરૂપ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  june 2018

  Views: 920 Comments

  એકડાની પાછળ મીંડાં લગાડીને એનું મૂલ્ય ચાહે તેટલું વધારી શકાય છે; પણ એ એકડો ઉડાડી નાખો તો, એ મીંડાંની કશી કીમત નથી. એ જ રીતે, [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  સર્વધર્મ સમન્વય

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  may 2018

  Views: 850 Comments

  પંડિત શ્રીયુત્ મણિ મલ્લિકની સાથે વાતો કરે છે. મણિ મલ્લિક બ્રાહ્મ-સમાજના અનુયાયી. પંડિત બ્રાહ્મ-સમાજના ગુણદોષ લઈને ઘોર વાદવિવાદ કરે છે. ઠાકુર નાની પાટ ઉપર બેઠા [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ભક્તિયોગ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  april 2018

  Views: 990 Comments

  24 મે, 1884, શનિવાર. દક્ષિણેશ્ર્વરમાં શ્રીઠાકુરના ખંડમાં ભગવાન બુદ્ધની મૂર્તિ હતી. એક દિવસ શ્રીરામકૃષ્ણે એક ભક્તને કહ્યું, ‘મેં ભગવાન બુદ્ધ વિશે ઘણું સાંભળ્યું છે. તેઓ [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  ભક્તિયોગ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  march 2018

  Views: 930 Comments

  આજે હોળી-દોલયાત્રા, શ્રીગૌરાંગ મહાપ્રભુનો જન્મ-દિવસ. 19 ફાગણ સુદિ પૂનમ, રવિવાર, પહેલી માર્ચ, ઈ.સ. 1885. શ્રીરામકૃષ્ણ ઓરડાની અંદર નાની પાટ પર બેઠેલા છે; સમાધિ અવસ્થામાં. ભક્તો [...]

 • 🪔 અમૃતવાણી

  માનવીનું ભાવિ

  ✍🏻 શ્રીરામકૃષ્ણદેવ

  february 2018

  Views: 1290 Comments

  જેવી ભાવના તેવી માનવીની સિદ્ધિ. ભગવાન તો કલ્પવૃક્ષ છે. એની પાસે માનવી જે માગે તે મેળવે. કોઈ ગરીબ માણસનો દીકરો ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી હાઈકૉર્ટનો ન્યાયાધીશ [...]